Ceník

Roční registrační poplatek

**********

Dospělí                                40,- Kč

Děti, studenti ( do 26 let)   20,- Kč

Důchodci                             20,- Kč

**********

Podrobný ceník je přílohou knihovního řádu