O nás

Knihovna sídlí v budově ZŠ (boční vchod).

Knihovní fond tvoří bezmála pět tisíc svazků. Knihy a časopisy jsou pravidelně dokupovány a aktualizovány. V rámci spolupráce s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a Městskou knihovnou Valašské Meziříčí dochází taktéž k obměně výměnných souborů, to znamená, že se část knih stále mění.

Obecní knihovna Krhová je organizační složkou obce Krhová. Zřízena je na základě Zřizovací listiny a registrace na Ministerstvu kultury.

Všichni občané jsou do knihovny srdečně zváni.